Ingeschreven, wat nu?

Tussen het moment van aanmelden en daadwerkelijk starten van uw kind op school zit vaak een langere periode.

Om in die tijd op de hoogte te blijven van alle zaken op school kunt u het volgende doen: 

Ouderportaal Parro
Wij gebruiken dit oudercommunicatieportaal Parro. U krijgt een inlog zodat u een account kunt aanmaken zodra uw kind 4 jaar is.


Social Media
U kunt ons ook volgen op Instagram en Facebook: www.facebook.com/pcbo.deterebint/

Wennen op De Terebint
Vanaf ongeveer 3 jaar en 11 maanden mag uw kind alvast een aantal ochtenden naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal 4 ochtenden in totaal. In bijzondere gevallen kunnen we dit aanpassen. Wij nemen ruim van te voren daarover contact met u op. Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs. Kinderen die het Kindercentrum De Terebint bezoeken gaan met de peutergroep en juf regelmatig "wennen" in de groep waar zij geplaatst zullen worden.

 

Gelukkig kunnen we als ouders heel wat doen om de overstap naar school zo eenvoudig mogelijk te maken. Lees daarover in het blog van PCBO:
De eerste schooldag: de eerste stap naar zelfstandigheid.