Nieuwe schooldirecteur

Beste ouder(s) / verzorger(s),

 

Inmiddels bent u op de hoogte dat ik na de kerstvakantie ga starten als interim-directeur op PCBO De Terebint. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mij hierbij alvast aan u voor te stellen.

 

Ongeveer vier jaar geleden kwam ik tot de conclusie dat de school waar ik toen werkte niet meer de plek was die mij gelukkig maakt. In mijn ogen verdient iedere school een directeur die met de juiste energie en gedrevenheid leidt en inspireert. Voor mij was het dus tijd om andere keuzes te maken en nieuwe wegen in te slaan.

Mijn nieuwe plan? Per 1 januari 2018 kunnen schoolbesturen mij inzetten als interim-directeur op een basisschool.

 

Vanaf januari 2020 mocht ik voor PCBO Apeldoorn aan het werk op twee verschillende scholen.

Sinds dit schooljaar heb ik een uitdagende opdracht op een school voor speciaal onderwijs in Nunspeet en recentelijk ben ik door PCBO benaderd om vanaf 1 januari a.s. te gaan starten op De Terebint. Een mooie kans in een bekende werkomgeving maar op een nieuwe school!

 

Ik heb inmiddels constructieve gesprekken met Marlies gehad en kennisgemaakt met de collega’s van de school. Met veel plezier en vertrouwen kijk ik uit naar onze samenwerking!

 

Samen met het team zal ik de opdrachten vanuit de MR en PCBO Apeldoorn op De Terebint verder gaan uitvoeren. Het is prettig dat ik hierbij de komende weken met Marlies nog samen op kan trekken om zo de directiewissel zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Tot slot nog een korte persoonlijke noot: ik ben 45 jaar, woonachtig in Apeldoorn en inmiddels meer dan 10 jaar schoolleider. Meer informatie over mij kunt u vinden op www.mirthetop.nl Voor nu nog even digitaal, ik hoop persoonlijk nader met u kennis te maken!

 

Een hartelijke groet en graag tot ziens op school,

 

Mirthe Top