Experts

Op De Terebint werkt een aantal vaste experts. U kunt bij ons terecht voor plusbegeleiding, kinderfysiotherapie, logopedie, dyslexie en peuterdansen.
Daarnaast zijn twee intern begeleiders vast onderdeel van ons team. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur op de Terebint. Zij hebben intensief contact met de andere experts bij ons op school, maar ook daarbuiten.

Interne begeleiding Terebint 

Op De Terebint werken we met 2 intern begeleiders; Annet Klaver en Susan Mascini. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuningsstructuur op school.

3 niveaus

Op De Terebint werken we in elke groep op minimaal 3 niveaus. De leerkrachten leggen dit vast in een groepsplan. De intern begeleider ondersteunt dit proces. Op deze wijze maken we het onderwijs voor iedere leerling passend. Door groepen handig te organiseren, houden we tijd over voor ondersteuning aan individuele leerlingen, groepjes en groepen.

Samenwerken

Leerkrachten en ouders kunnen bij ons terecht als er vragen zijn over de ontwikkeling van een leerling. De hulpvragen kunnen gaan over leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling, opvallend gedrag etc. Dit doen we niet alleen; een goede samenwerking hierin is onmisbaar. In gesprek met ouders, leerkracht en vaak ook de leerling, zoeken we naar mogelijkheden om een stap verder te komen.
In overleg met ouders kunnen we ook hulp inschakelen van één van onze externe partners; een dyslexiespecialist, een school maatschappelijk werker, een jeugdverpleegkundige, een logopediste, een fysiotherapeut, een orthopedagoog. De meerderheid van deze partners hebben  kantoorruimte op de Terebint. Tenslotte werken we samen met het samenwerkingsverband PO Apeldoorn, waar onze school deel vanuit maakt.

Veiligheid

Veiligheid vinden we erg belangrijk op De Terebint. Wij bouwen aan veiligheid voor ieder kind. Dan pas kunnen kinderen hun talenten ontdekken en ontplooien. Dan voelt een ieder zich thuis op De Terebint.
Wilt u contact met ons opnemen:

 

Begeleiding begaafde kinderen

Begaafde leerlingen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen.
Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling gereduceerd, zodat ruimte ontstaat om hieraan te werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht.
Zowel de resultaten als het proces worden besproken. Ook is er aandacht voor ‘leren leren’.
Daarnaast is op school een pluscoördinator werkzaam, Annet Klaver, die tevens intern begeleider is, en extra projecten kan aansturen. Er zijn begaafde leerlingen die belemmeringen in hun ontwikkeling ervaren. Voor hen is er binnen PCBO de mogelijkheid naar de bovenschoolse Plusklas te gaan (één dagdeel per week).

 

 • Kinderfysiotherapie Noordhuis

   

  Het bewegen van kinderen is niet altijd vanzelfsprekend. Soms weet u gewoon niet zo goed of uw kind zich goed ontwikkelt.  Het kan dan gaan om de  fijne motoriek wat nodig is voor schrijven en veters strikken maar het kan ook gaan om grove motoriek zoals lopen, springen en lekker mee kunnen doen met de gymles.


  Signaleert de leerkracht mogelijke problemen, zal hij of zij deze met u bespreken. U kunt dan een de praktijk bellen voor een intake, die in op de praktijk plaatsvindt bij onze kinderfysiotherapeut in aanwezigheid van u als ouder of verzorgende. Uiteraard kan u dit ook doen als u zelf twijfels heeft. Is behandeling nodig? Dan kan in veel gevallen de fysiotherapie op school gegeven worden door onze kinderfysiotherapeut. Hierdoor is de belasting voor uw kind minimaal.

   

  Kinderen krijgen voor fysiotherapie standaard 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Meestal is een verwijsbrief niet nodig.
  Voor contact met de kinderfysiotherapeut kunt u bellen naar of mailen.

  Met vriendelijke groet,

   

  Sarien van Dam

  Praktijkmanager Fysiotherapie NoordhuisLogopedie

De Praatmaat Groep verzorgt de logopedische behandelingen op de Terebint. We zijn allen allround opgeleid met diverse specialisaties. Onze zorg bestaat uit onderzoek, advies, begeleiding en preventie. Op onze locatie kunt u terecht voor al uw vragen over spraak, taal, stem, gehoor en/of slikken. O.a. is op donderdagmiddag een logopedist werkzaam op De Terebint. 

Aanmelding

Dit kan online of per e-mail

Dyslexie

Het RID onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie en dyscalculie.
Het is belangrijk dat kinderen goede passende begeleiding en de juiste behandeling krijgen zodat hun ware talenten naar boven komen. Als ouder wilt u natuurlijk een goede toekomst voor uw kind. Heeft uw kind het soms moeilijk op school met taal, lezen en/of rekenen? Is hij of zij lang bezig met het huiswerk? Ontvangt u hierover weleens signalen vanuit de leerkracht? Er zijn verschillende manieren om te achterhalen of dyslexie of dyscalculie mogelijk de oorzaak is van de problemen die een kind heeft met lezen, schrijven en/of rekenen.
Het RID heeft een onderzoeks- en behandellocatie binnen de Terebint waar  Edmée Dielissen (op woensdag, van 08.30u-17.00u) (GZ-psycholoog) werkzaam is.
Heeft uw vragen: