Groepen

Hier kunt u het één en ander lezen over  de activiteiten in de diverse groepen.

 KDV en PSG De Terebint

 • De PSG is op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend open van 08.30 tot 12.00 uur.
 • Het KDV is op maandag t/m vrijdag open van 07.30 tot 18.30 uur.
 • We werken met thema’s uit de methode Peuterplein en dit sluit aan op de methode van school.
 • Onze dag is opgebouwd met ritmekaarten, zodat iedereen weet waar we aan toe zijn.
 • We hebben een vast team met juffen op de opvang.
 • Wanneer de kinderen bijna naar de basisschool gaan, mogen ze daar alvast meedraaien.
 • Er is een warme overdracht van het kinderdagverblijf naar de basisschool.

Wat doen we in groep  1?

 • We werken met thema’s uit de methode Kleuterplein of Kleuteruniversiteit.
 • We gebruiken voor rekenen ook "Met sprongen vooruit".
 • We werken spelenderwijs aan de doelen voor rekenen, taal, spel en motoriek.
 • Twee keer per week gaan we gymmen in het speellokaal of de gymzaal.
 • Elke dag spelen we buiten in de ontdektuin, bij fikse regenbuien spelen we in het speellokaal.
 • De kinderen leren hun werk te plannen d.m.v. het planbord.
 • We hebben iedere week interactief voorlezen met ouders.
 • We hebben doelgesprekken.
 • Voor de sociaal-emotionele vorming gebruiken we de Kanjertraining.
 • We doen mee met het cultuurmenu: dans, muziek, drama en kunstzinnige vorming.

Wat doen we in groep  2?

 • We werken met thema's uit Kleuterplein en Kleuteruniversiteit.
 • We gebruiken voor rekenen ook 'Met sprongen vooruit'. 
 • 1 keer per week gymmen we in de gymzaal en 1 keer per week doen we een spelles in het speellokaal.
 • Iedere week leren we een nieuwe letter en er staat regelmatig een cijfer centraal.
 • Wanneer het droog is spelen we buiten in de ontdektuin, bij regen spelen we in het speellokaal.
 • De kinderen leren hun werk te plannen d.m.v. het planbord.
 • We hebben iedere week interactief voorlezen met ouders.
 • We hebben doelgesprekken.
 • Voor de sociaal-emotionele vorming gebruiken we de Kanjertraining.
 • We doen mee met het cultuurmenu: dans, muziek, drama en kunstzinnige vorming.

Wat doen we in groep 3?

 • Bijna elke dag leren we een nieuw woordje en een nieuwe letter.
 • Bij het aanleren van een letter leren we ook het gebaar erbij.
 • Alle letters verzamelen we in het klik klak boekje en maken zo nieuwe woorden.
 • Met Veilig en Vlot oefenen we het vlot lezen.
 • We schrijven met een driekantig potlood in het schrijfschrift.
 • We tellen tot 20 en oefenen met de verliefde harten en tweelingen.
 • Ook kunnen we aan het einde van groep 3 sommen maken tot 20.
 • We beginnen met het klokkijken van de hele uren.
 • We lezen met de kanjertraining het verhaal van Max en de vogel.
 • Iedereen is één keer de ster van de week en mag dan de kanjerkoffer vullen.
 • Na de herfstvakantie werken we ook in groep 3 met een taakbrief.

Wat doen we in groep 4?

 • Hoofdletters leren en met vulpen schrijven.
 • Een boekbespreking en een spreekbeurt houden.
 • Rekenen tot over de 100.
 • Tafels leren, verhalen schrijven.
 • Werken met de taakbrief.
 • We doen Engels en leren steeds meer woorden en zinnen.
 • We maken elke dag een dictee in ons dicteeschrift.
 • We werken met Blink (wereldoriëntatie) in thema's.
 • We leren goed met elkaar omgaan door aan Kanjertraining te doen.
 • Ook gaan we veel boeken en verhalen (voor)lezen, veel liedjes zingen en hebben elke week tekenen of handvaardigheid.

Wat doen we in groep 5?

 • We houden allemaal een spreekbeurt en boekbespreking.
 • We maken een werkstuk of geven een presentatie n.a.v. onderzoeksvragen.
 • We helpen Sinterklaas met het maken van de surprises en de gedichten.
 • We maken sommen tot 1000.
 • We krijgen wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur) rond een thema en topografie van Nederland.
 • Nu we alle tafels kennen gaan we verder met vermenigvuldigen van hogere getallen.
 • We maken een verslag van een gekozen boek en mogen deze promoten aan de klas.
 • Op de computers oefenen we met o.a. rekenen, taal en spelling.
 • Handenarbeid doen we met zijn allen in het handvaardigheidslokaal of in de klas.

 

Wat doen we in groep 6?

 • We houden allemaal een spreekbeurt en boekbespreking.
 • We helpen Sinterklaas met het maken van de surprises en de gedichten.
 • Met rekenen gaan we o.a. cijferend rekenen en leren we wat breuken zijn. We blijven de tafels herhalen. We gaan rekenen met grote getallen.
 • We krijgen leren de provincies, steden en wateren in Nederland.
 • Wij gebruiken de computer voor rekenen en het oefenen van taal en spelling. Ook gebruiken we hem voor het maken van Powerpoints en zoeken we er informatie op.

Wat doen we in groep 7?

 • We leren een agenda te gebruiken, behandelen we Europa met topografie.
 • We maken sommen tot 1000.000.000, we zetten breuken om in kommagetallen.
 • Volgen we het nieuws in de wereld en praten daarover , we krijgen Engels.
 • We oefenen met nieuwe spelling categorieën en leren dit toepassen in een dictee.
 • We oefenen veel voor het verkeersexamen wat we dit jaar hebben.
 • Wat we hebben geleerd of hebben onderzocht presenteren we in de groep op verschillende manieren.
 • We worden steeds zelfstandiger en gaan ook al een beetje nadenken over onze toekomst.

Wat doen we in groep 8?

 • We oefenen alvast een keer voor de IEP eindtoets, we gaan ‘brugspieken’ op een school voor voortgezet onderwijs.
 • We leren zelf aantekeningen maken bij alle vakken. Ook leren we reflecteren.
 • We kunnen in januari en februari de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken.
 • We maken in april de IEP eindtoets.
 • We gaan aan het einde van het jaar op kamp, we voeren in de laatste week de musical op.
 • We worden in de laatste week letterlijk de school uitgeveegd.

Bekijk ook de activiteiten binnen het Kinderdagverblijf

Meer over kinderopvang