Groepen

Hier kunt u het één en ander lezen over  de activiteiten in de diverse groepen.

 KDV De Terebint

 • We werken met thema’s uit de methode Peuterplein en dit sluit aan op de methode van school.
 • We zijn maandag t/m vrijdag open.
 • Onze dag is opgebouwd met ritmekaarten, zodat iedereen weet waar we aan toe zijn.
 • We hebben een vast team met juffen op de opvang.
 • We vangen niet alleen kinderen van 0-2 jaar op, maar er is ook een peutergroep 2-4 jaar.
 • Wanneer de kinderen bijna naar de basisschool gaan, mogen ze daar alvast meedraaien.
 • Er is een warme overdracht van het kinderdagverblijf naar de basisschool.
 • We hebben een actieve oudercommissie  voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang.  

Wat doen we in groep  1?

 • We werken met thema’s uit de methode Kleuterplein.
 • Iedere week leren we een nieuwe letter en staat er een cijfer centraal.
 • Eén keer per week gaan we gymmen in het speellokaal.
 • Wanneer het droog is spelen we buiten in de ontdektuin, bij regen spelen we in het speellokaal.
 • De kinderen leren hun werk te plannen d.m.v. het planbord.
 • We hebben iedere week interactief voorlezen met ouders.
 • We hebben doelgesprekken.
 • Voor de sociaal-emotionele vorming gebruiken we de Kanjertraining.
 • We doen mee met het cultuurmenu: dans, muziek, drama en kunstzinnige vorming.

Wat doen we in groep  2?

 • We werken met thema’s uit de methode Kleuterplein.
 • Iedere week leren we een nieuwe letter en staat er een cijfer centraal.
 • Eén keer per week gaan we gymmen in de gymzaal
 • Wanneer het droog is spelen we buiten in de ontdektuin, bij regen spelen we in het speellokaal.
 • De kinderen leren hun werk te plannen d.m.v. het planbord.
 • We hebben iedere week interactief voorlezen met ouders.
 • We hebben doelgesprekken.
 • Voor de sociaal-emotionele vorming gebruiken we de Kanjertraining.
 • We doen mee met het cultuurmenu: dans, muziek, drama en kunstzinnige vorming.

Wat doen we in groep 3?

 • Bijna elke dag leren we een nieuw woordje en een nieuwe letter.
 • Bij het aanleren van een letter leren we ook het gebaar erbij.
 • Alle letters verzamelen we in het klik klak boekje en maken zo nieuwe woorden.
 • Met Veilig en Vlot oefenen we het vlot lezen.
 • We schrijven met een driekantig potlood in het schrijfschrift.
 • We tellen tot 20 en oefenen met de verliefde harten en tweelingen.
 • Ook kunnen we aan het einde van groep 3 sommen maken tot 20.
 • We beginnen met het klokkijken van de hele uren.
 • We lezen met de kanjertraining het verhaal van Max en de vogel.
 • Iedereen is één keer de ster van de week en mag dan de kanjerkoffer vullen.
 • Na de herfstvakantie werken we ook in groep 3 met een taakbrief.
 • Groepsfoto 3b 2019-2020

Wat doen we in groep 4?

We gaan heel veel nieuwe dingen doen zoals:

 • Hoofdletters leren en met vulpen schrijven.
 • Een boekbespreking en een spreekbeurt houden.
 • In een taalschrift en in een dicteeschrift schrijven.
 • Rekenen tot over de 100.
 • Tafels leren, verhalen schrijven.
 • We krijgen zelfs al een klein beetje huiswerk.
 • Ook gaan we veel boeken en verhalen (voor)lezen, veel liedjes zingen.

Wat doen we in groep 5?

 • We houden allemaal een spreekbeurt en boekbespreking.
 • Vanaf april gaan we een werkstuk maken.
 • Helpen we Sinterklaas met het maken van de surprises en de gedichten.
 • We maken al sommen tot 1000, huiswerk hoort er ook al bij.
 • We krijgen nu “echte” geschiedenis, aardrijkskunde en natuur.
 • Alle tafels gaan we leren (1 t/m 10).
 • We maken een verslag van elk gelezen boek en mogen deze promoten aan de klas.
 • Op de computers oefenen we met o.a. rekenen en spelling.
 • Handenarbeid doen we met zijn allen in het handvaardigheidslokaal of in de klas.

 

Wat doen we in groep 6?

 • We houden allemaal een spreekbeurt en boekbespreking.
 • Vanaf maart gaan we een werkstuk maken.
 • Helpen we Sinterklaas met het maken van de surprises en de gedichten.
 • Met rekenen gaan we o.a. onder elkaar optellen en aftrekken. En we hebben ook al breuken.
 • Huiswerk hoort er bij, wij blijven de tafels herhalen,
 • Elke maand schrijven we een leuk, spannend verhaal.
 • Wij gebruiken de computer voor het rekenen en oefenen met spelling en taal en het maken van Powerpoints.
 • Handenarbeid doen we in groepjes.

Wat doen we in groep 7?

 • We leren een agenda te gebruiken, behandelen we Europa met topografie.
 • We maken sommen tot 1000.000.000, we zetten breuken om in kommagetallen.
 • Praten elke week uitgebreid over het nieuws, we krijgen Engels.
 • We maken een theatervoorstelling voor ouders en de school.
 • We oefenen veel voor het verkeersexamen wat we dit jaar hebben.
 • De klassendienst deelt elke week dikke duimen uit.
 • We worden steeds zelfstandiger, we lossen problemen via de kanjermanier op.

Wat doen we in groep 8?

 • We oefenen alvast een keer voor de IEP eindtoets, we gaan ‘brugspieken’ op een school voor voortgezet onderwijs.
 • We leren zelf aantekeningen maken bij alle vakken. Ook leren we reflecteren.
 • We kunnen in januari en februari de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken.
 • We maken in april de IEP eindtoets.
 • We gaan aan het einde van het jaar op kamp, we voeren in de laatste week de musical op.
 • We worden in de laatste week letterlijk de school uitgeveegd.

Schoolschaken

Op de website www.schoolschaken.tk brengen en houden wij graag iedereen op de hoogte wie wij zijn en wat wij doen.

Informatie over onze lesgroepen, nieuwsberichten, standen in verschillende toernooien en in onze interne competitie.

Dit is allemaal te vinden op onze website. Kortom, een website voor jong en oud, leerling en lesgever, schaker of niet.

 

Bekijk ook de activiteiten binnen het Kinderdagverblijf

Meer over kinderopvang