Groepen

Hier kunt u het één en ander lezen over  de activiteiten in de diverse groepen.

 KDV De Terebint

 • We werken met thema’s uit de methode Peuterplein en dit sluit aan op de methode van school.
 • We zijn maandag t/m vrijdag open.
 • Onze dag is opgebouwd met ritmekaarten, zodat iedereen weet waar we aan toe zijn.
 • We hebben een vast team met juffen op de opvang.
 • We vangen niet alleen kinderen van 0-2 jaar op, maar er is ook een peutergroep 2-4 jaar.
 • Wanneer de kinderen bijna naar de basisschool gaan, mogen ze daar alvast meedraaien.
 • Er is een warme overdracht van het kinderdagverblijf naar de basisschool.
 • We hebben een actieve oudercommissie  voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang.  

Wat doen we in groep  1?

 • We werken met thema’s uit de methode Kleuterplein.
 • Iedere week leren we een nieuwe letter en staat er een cijfer centraal.
 • Eén keer per week gaan we gymmen in het speellokaal.
 • Wanneer het droog is spelen we buiten in de ontdektuin, bij regen spelen we in het speellokaal.
 • De kinderen leren hun werk te plannen d.m.v. het planbord.
 • We hebben iedere week interactief voorlezen met ouders.
 • We hebben doelgesprekken.
 • Voor de sociaal-emotionele vorming gebruiken we de Kanjertraining.
 • We doen mee met het cultuurmenu: dans, muziek, drama en kunstzinnige vorming.

Wat doen we in groep  2?

 • We werken met thema’s uit de methode Kleuterplein.
 • Iedere week leren we een nieuwe letter en staat er een cijfer centraal.
 • Eén keer per week gaan we gymmen in de gymzaal
 • Wanneer het droog is spelen we buiten in de ontdektuin, bij regen spelen we in het speellokaal.
 • De kinderen leren hun werk te plannen d.m.v. het planbord.
 • We hebben iedere week interactief voorlezen met ouders.
 • We hebben doelgesprekken.
 • Voor de sociaal-emotionele vorming gebruiken we de Kanjertraining.
 • We doen mee met het cultuurmenu: dans, muziek, drama en kunstzinnige vorming.

Wat doen we in groep 3?

 • Bijna elke dag leren we een nieuw woordje en een nieuwe letter.
 • Bij het aanleren van een letter leren we ook het gebaar erbij.
 • Alle letters verzamelen we in het klik klak boekje en maken zo nieuwe woorden.
 • Met Veilig en Vlot oefenen we het vlot lezen.
 • We schrijven met een driekantig potlood in het schrijfschrift.
 • We tellen tot 20 en oefenen met de verliefde harten en tweelingen.
 • Ook kunnen we aan het einde van groep 3 sommen maken tot 20.
 • We beginnen met het klokkijken van de hele uren.
 • We lezen met de kanjertraining het verhaal van Max en de vogel.
 • Iedereen is één keer de ster van de week en mag dan de kanjerkoffer vullen.
 • Na de herfstvakantie werken we ook in groep 3 met een taakbrief.

Wat doen we in groep 4?

We gaan heel veel nieuwe dingen doen zoals:

 • Hoofdletters leren en met vulpen schrijven.
 • Een boekbespreking en een spreekbeurt houden.
 • In een taalschrift en in een dicteeschrift schrijven.
 • Rekenen tot over de 100.
 • Tafels leren, verhalen schrijven.
 • We krijgen zelfs al een klein beetje huiswerk.
 • Ook gaan we veel boeken en verhalen (voor)lezen, veel liedjes zingen.

Wat doen we in groep 5?

 • We houden allemaal een spreekbeurt en boekbespreking.
 • Vanaf april gaan we een werkstuk maken.
 • Helpen we Sinterklaas met het maken van de surprises en de gedichten.
 • We maken al sommen tot 1000, huiswerk hoort er ook al bij.
 • We krijgen nu “echte” geschiedenis, aardrijkskunde en natuur.
 • Alle tafels gaan we leren (1 t/m 10).
 • We maken een verslag van elk gelezen boek en mogen deze promoten aan de klas.
 • Op de computers oefenen we met o.a. rekenen en spelling.
 • Handenarbeid doen we met zijn allen in het handvaardigheidslokaal of in de klas.

 

Wat doen we in groep 6?

 • We houden allemaal een spreekbeurt en boekbespreking.
 • Vanaf maart gaan we een werkstuk maken.
 • Helpen we Sinterklaas met het maken van de surprises en de gedichten.
 • Met rekenen gaan we o.a. onder elkaar optellen en aftrekken. En we hebben ook al breuken.
 • Huiswerk hoort er bij, wij blijven de tafels herhalen,
 • Elke maand schrijven we een leuk, spannend verhaal.
 • Wij gebruiken de computer voor het rekenen en oefenen met spelling en taal en het maken van Powerpoints.
 • Handenarbeid doen we in groepjes.

Wat doen we in groep 7?

 • We leren een agenda te gebruiken, behandelen we Europa met topografie.
 • We maken sommen tot 1000.000.000, we zetten breuken om in kommagetallen.
 • Praten elke week uitgebreid over het nieuws, we krijgen Engels.
 • We maken een theatervoorstelling voor ouders en de school.
 • We oefenen veel voor het verkeersexamen wat we dit jaar hebben.
 • De klassendienst deelt elke week dikke duimen uit.
 • We worden steeds zelfstandiger, we lossen problemen via de kanjermanier op.

Wat doen we in groep 8?

 • We oefenen alvast een keer voor de IEP eindtoets, we gaan ‘brugspieken’ op een school voor voortgezet onderwijs.
 • We leren zelf aantekeningen maken bij alle vakken. Ook leren we reflecteren.
 • We kunnen in januari en februari de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken.
 • We maken in april de IEP eindtoets.
 • We gaan aan het einde van het jaar op kamp, we voeren in de laatste week de musical op.
 • We worden in de laatste week letterlijk de school uitgeveegd.

Bekijk ook de activiteiten binnen het Kinderdagverblijf

Meer over kinderopvang