Kanjertraining

Schoolbreed wordt er Kanjertraining gegeven en lossen we conflicten op in de kanjertaal.
Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer!

 

Sinds het cursusjaar 2011-2012 hebben alle teamleden hun licentie behaald voor het geven van de Kanjertraining.
En zijn we dus officieel een "Kanjerschool". Schoolbreed wordt nu dus de Kanjertraining gegeven en lossen we conflicten op in de kanjertaal.

Waarom de Kanjertraining?

De Kanjertraining (pestprotocol) doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen.

Wat is het doel van de Kanjertraining?

•   de leerkracht wordt gerespecteerd
•   pestproblemen lossen zich op
•   leerlingen durven zichzelf te zijn
•   leerlingen voelen zich veilig
•   leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
•   leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
•   leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen 


Hoe werken de groepen met de Kanjertraining?

Herkenbaar in alle groepen zijn de 4 gekleurde petten die elk voor een gedragstype staan.
De rol van de Pestvogel (zwarte pet) spreekt voor zich. Het Aapje (rode pet) lacht altijd mee en lacht anderen uit. Het Konijn (gele pet) kruipt het liefst weg en doet zielig. De Tijger (witte pet) is de Kanjer: hij komt voor zichzelf en anderen op! 
De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. 


Wekelijks op het rooster

In ieder groep staat de Kanjertraining wekelijks op het rooster. Iedere groep werkt vanuit zijn eigen Kanjerboek. Tevens worden er op dat moment, maar ook tussendoor, vertrouwensoefeningen gedaan.
De bovenste regel op de poster is: we vertrouwen elkaar. Dit is heel belangrijk maar gaat zeker niet vanzelf.
Uiteindelijk spreken we schoolbreed op De Terebint de kanjertaal en wordt de Kanjertraining een attitude binnen onze school.
Voor meer informatie zie www.kanjertraining.nl .
Met vragen en of opmerkingen over de Kanjertraining kunt u bij onze Kanjercoördinator Lisa de Graaf terecht.

Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer!