Thuis op de Terebint!

De Terebint is een open en gezellige school

Voor ons betekent naar school gaan: samen leren en jezelf ontwikkelen. Niet alleen cognitief, maar ook sociaal. Hierbij sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. De leerkrachten van De Terebint begeleiden leerlingen bij het leren in al zijn vormen. Daarnaast leren onze leerlingen vooral ook van elkaar en worden zij stap voor stap zelfstandiger.  
 

Normen en waarden

Wij willen graag dat kinderen met plezier naar onze school gaan. Los van factoren zoals milieu, taal en culturele achtergrond, geaardheid, verschil in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie moeten kinderen zich geaccepteerd en veilig kunnen voelen bij ons op school. We voeren het motto: ‘je mag zijn wie je bent’ hoog in ons vaandel.

 

 

Kinderopvang

Onze school werkt voor goede kinderopvang samen met Kindercentrum.nl. Kindercentrum.nl sluit aan bij de visie van
onze school en biedt opvang in een veilige en uitdagende omgeving. 
Kindercentrum.nl biedt alle vormen van
kinderopvang aan. 

Spelen, beleven en ontdekken.
Onze medewerkers hebben oog voor uw kind.

 

Lees meer

Terebint nieuws

 • 11-9-2018

  Open dag op 10 oktober. Kom kijken!

  Het kiezen van een basisschool is een belangrijke beslissing voor u als ouder en uw kind. Benieuwd naar het onderwijs, de visie, sfeer en leerkrachten van onze school? Kom dan naar onze open dag op woensdag 10 oktober. Tussen 9.00 en 12.00 uur staan onze deuren open.

  Open dag
  Tijdens onze open dag kunt u de sfeer proeven op onze school en in gesprek gaan met directie, leerkrachten, leerlingen of ouders over het onderwijs, de cultuur en de dagelijkse gang van zaken. Ook voor uw peuter is deze open dag een leuk moment om alvast een kijkje te nemen op school.

  Kinderdagverblijf en BSO 
  Op onze school kunt u op de open dag ook een kijkje nemen bij het kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang en in gesprek gaan met pedagogische medewerkers.

  Zoek een PCBO school
  Bijna scholen in Apeldoorn zijn open op 10 oktober. Benieuwd welke scholen nog meer bij PCBO horen? Kijk dan op www.pcboapeldoorn.nl. 
  Lees daar meer over wat het betekent om een PCBO school te zijn. Nieuwsgierig naar alle scholen van Apeldoorn? Neem dan een kijkje op www.basisscholenapeldoorn.nl

 • 5-7-2017

  Nieuw cultuurprogramma

  Na de zomervakantie gaat De Terebint in samenwerking met het CMK een nieuw cultuurprogramma starten. Vandaag hebben meester Hans en de wethouder van Cultuur, dhr. D. Cziesso, onder toeziend oog van alle kinderen van De Terebint, de directeur van Gigant en 2 medewerkers van het CMK, hiervoor een contract ondertekend. We hebben er super veel zin in!

 • 23-8-2017

  De Gouden Weken

  We zijn dit schooljaar op De Terebint gestart met de gouden weken. Met leuke kennismakingspelletjes, coöperatieve werkvormen en het samen opstellen van positieve groepsregels proberen we een goede groepssfeer te creëeren. Hoe goed ken jij je klasgenoten?

  Waarom de Gouden Weken?

  De eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk voor een groep. Als meteen een goede sfeer ontstaat, is dat prettig voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het is de basis voor een fijn schooljaar. De Kanjertraining helpt hierbij. Alle leerkrachten zijn getraind in deze methode.
  De schoolregels- en afspraken en de kanjertaal zijn volledig geïntegreerd in ons dagelijks ritme. Deze methode zorgt voor bewustwording van eigen gedrag en het gedrag van de ander. We ervaren de kanjertraining als een waardevol middel om kinderen  weerbaarder te maken en pesten te voorkomen.

  Wat gebeurt er tijdens de Gouden Weken?

  De groepen maken positieve groepsregels. De leerlingen doen dit samen met hun leerkracht. Voorbeelden zijn elkaar helpen, goed luisteren en vriendelijk zijn. Deze regels hangen in het klaslokaal en worden regelmatig besproken in de groep. Elke dag doen de groepen ‘energizers’; dit zijn spelletjes om te oefenen met samenwerken, luisteren en problemen oplossen. De leerkracht geeft het goede voorbeeld en leerlingen krijgen complimenten voor positief gedrag.
  Ook wordt er gewerkt met coöperatieve werkvormen. Met deze werkvormen leren de kinderen goed samenwerken.

Team

"Thuis op de Terebint', daar doen we het voor.
Lees meer

 

Meester Frank

Je weet nooit wat je kunt totdat je het probeert.
"Leren is (ook) leuk"!
 
Lees meer

 

Kanjertraining

De Kanjertraining doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school.
Lees meer

Wij voelen ons thuis op De Terebint.