Thuis op de Terebint!

De Terebint is een open en gezellige school

Voor ons betekent naar school gaan: samen leren en jezelf ontwikkelen. Niet alleen cognitief, maar ook sociaal. Hierbij sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. De leerkrachten van De Terebint begeleiden leerlingen bij het leren in al zijn vormen. Daarnaast leren onze leerlingen vooral ook van elkaar en worden zij stap voor stap zelfstandiger.  
 

Normen en waarden

Wij willen graag dat kinderen met plezier naar onze school gaan. Los van factoren zoals milieu, taal en culturele achtergrond, geaardheid, verschil in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie moeten kinderen zich geaccepteerd en veilig kunnen voelen bij ons op school. We voeren het motto: ‘je mag zijn wie je bent’ hoog in ons vaandel.

 

 

Kinderopvang

Onze school werkt voor goede kinderopvang samen met Partou kinderopvang. Voorheen was dit Smallsteps, maar met het samengaan van Smallsteps b.v. en Partou b.v. is in 2020 een nieuwe organisatie ontstaan: het nieuwe Partou. Deze organisatie sluit ook aan bij de visie van onze school en biedt opvang in een veilige en uitdagende omgeving. Partou biedt alle vormen van
kinderopvang aan; kinderdagverblijf, peuteropvang en VSO en BSO.  

Spelen, beleven en ontdekken.
Onze medewerkers hebben oog voor uw kind. Elk kind komt in een veilige en warme omgeving waar het de ruimte krijgt om vriendjes te maken en de wereld in eigen tempo te ontdekken. Daarnaast vangen ze schoolgaande kinderen op, zowel voor als na schooltijd. De medewerkers stimuleren de ontwikkeling van elk kind. Met spelletjes, opdrachtjes, liedjes en verhaaltjes werken ze bijvoorbeeld aan grove en fijne motoriek, taalontwikkeling, samenwerken en zelfstandig werken. Zo maakt een kind straks een goede start op de basisschool. Schoolgaande kinderen worden zowel voor als na schooltijd opgevangen om  actieve, creatieve en uitdagende binnen- en buitenactiviteiten te doen, die altijd passend zijn bij de ontwikkelingsfase en de interesses van de kinderen.

 

Lees meer

Terebint nieuws

 • 27-4-2020

  Marlies de Boer is per 1-8-2020 onze nieuwe directeur.

   

  In de eerste jaren van het leven van een kind, ontwikkelt dit zich heel erg snel. Fysiek, maar ook mentaal. Een groot deel van deze tijd, brengen kinderen door op de basisschool en misschien ook al in de opvang daarvoor. De basisschool is dan ook een belangrijk onderdeel voor de totale ontwikkeling van kinderen. Op de Terebint bieden wij een veilige en prettige sfeer als basis, waar uw kind zich kan ontplooien.
  Een kind is erg belangrijk voor ouders. Dit beseffen wij ons als school. Wij streven er dan ook naar om met u de samenwerking aan te gaan en zo uw kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Binnen samenwerking staat communicatie centraal. Die communicatie bieden wij door open, eerlijk en daadkrachtig te zijn.
  Onderwijs betekent voor ons dat wij kennis overdragen. Wij leren kinderen zichzelf te ontdekken, waarbij wij de kwaliteiten van kinderen stimuleren. Naast het zichzelf ontdekken, vinden wij samenwerken erg belangrijk. Ook dit laten wij de kinderen met enige regelmaat ervaren. Hiervan kunnen zij leren en ook succeservaringen opdoen. Wij werken eraan om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten. 
  Kortom: wij bieden op de Terebint een goede basis aan kinderen om door te kunnen groeien.

  Namens ons team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

  Marlies de Boer
  Simone de Graaf
  Annet Klaver
  Susan Mascini

  Lees meer
 • 16-7-2020

  Afscheid meester Hans

  9 juli 2020
   Vandaag heeft meester Hans Tjalsma afscheid genomen van De Terebint . De kinderen en het team gaan je zeker missen. Meester Hans, dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Je mag nu lekker gaan genieten van je pensioen.

  Lees meer
 • 16-7-2020

  Afscheid juf Danette

  Bijna 40 jaar heb ik met plezier op De Terebint gewerkt en nu ga ik, na 44 jaar met pensioen!
   Zoveel mooie herinneringen zullen mij bijblijven. Het was een hele fijne tijd.
   Kinderen, ouders , collega’s heel erg bedankt voor het geweldige afscheid vandaag!
   Ik wens jullie het allerbeste!
   Hartelijke groet,
   Danette

  Lees meer

Team

"Thuis op de Terebint', daar doen we het voor.
Lees meer

 

Meester Frank

Je weet nooit wat je kunt totdat je het probeert.
"Leren is (ook) leuk"!
 
Lees meer

 

Kanjertraining

De Kanjertraining doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school.
Lees meer

Wij voelen ons thuis op De Terebint.