Thuis op de Terebint!

De Terebint is een open en gezellige school

Voor ons betekent naar school gaan: samen leren en jezelf ontwikkelen. Niet alleen cognitief, maar ook sociaal. Hierbij sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. De leerkrachten van De Terebint begeleiden leerlingen bij het leren in al zijn vormen. Daarnaast leren onze leerlingen vooral ook van elkaar en worden zij stap voor stap zelfstandiger.  
 

Normen en waarden

Wij willen graag dat kinderen met plezier naar onze school gaan. Los van factoren zoals milieu, taal en culturele achtergrond, geaardheid, verschil in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie moeten kinderen zich geaccepteerd en veilig kunnen voelen bij ons op school. We hebben het motto: ‘je mag zijn wie je bent’ hoog in ons vaandel.

 

 

Kinderopvang

Onze school werkt voor goede kinderopvang samen met Partou kinderopvang. Voorheen was dit Smallsteps, maar met het samengaan van Smallsteps b.v. en Partou b.v. is in 2020 een nieuwe organisatie ontstaan: het nieuwe Partou. Deze organisatie sluit ook aan bij de visie van onze school en biedt opvang in een veilige en uitdagende omgeving. Partou biedt alle vormen van
kinderopvang aan; kinderdagverblijf, peuteropvang en VSO en BSO.  

Spelen, beleven en ontdekken.
Onze medewerkers hebben oog voor uw kind. Elk kind komt in een veilige en warme omgeving waar het de ruimte krijgt om vriendjes te maken en de wereld in eigen tempo te ontdekken. Daarnaast vangen ze schoolgaande kinderen op, zowel voor als na schooltijd. De medewerkers stimuleren de ontwikkeling van elk kind. Met spelletjes, opdrachtjes, liedjes en verhaaltjes werken ze bijvoorbeeld aan grove en fijne motoriek, taalontwikkeling, samenwerken en zelfstandig werken. Zo maakt een kind straks een goede start op de basisschool. Schoolgaande kinderen worden zowel voor als na schooltijd opgevangen om  actieve, creatieve en uitdagende binnen- en buitenactiviteiten te doen, die altijd passend zijn bij de ontwikkelingsfase en de interesses van de kinderen.

 

Lees meer

Terebint nieuws

 • 25-1-2022

  Nieuwe schooldirecteur

  Beste ouder(s) / verzorger(s),

   

  Inmiddels bent u op de hoogte dat ik na de kerstvakantie ga starten als interim-directeur op PCBO De Terebint. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mij hierbij alvast aan u voor te stellen.

   

  Ongeveer vier jaar geleden kwam ik tot de conclusie dat de school waar ik toen werkte niet meer de plek was die mij gelukkig maakt. In mijn ogen verdient iedere school een directeur die met de juiste energie en gedrevenheid leidt en inspireert. Voor mij was het dus tijd om andere keuzes te maken en nieuwe wegen in te slaan.

  Mijn nieuwe plan? Per 1 januari 2018 kunnen schoolbesturen mij inzetten als interim-directeur op een basisschool.

   

  Vanaf januari 2020 mocht ik voor PCBO Apeldoorn aan het werk op twee verschillende scholen.

  Sinds dit schooljaar heb ik een uitdagende opdracht op een school voor speciaal onderwijs in Nunspeet en recentelijk ben ik door PCBO benaderd om vanaf 1 januari a.s. te gaan starten op De Terebint. Een mooie kans in een bekende werkomgeving maar op een nieuwe school!

   

  Ik heb inmiddels constructieve gesprekken met Marlies gehad en kennisgemaakt met de collega’s van de school. Met veel plezier en vertrouwen kijk ik uit naar onze samenwerking!

   

  Samen met het team zal ik de opdrachten vanuit de MR en PCBO Apeldoorn op De Terebint verder gaan uitvoeren. Het is prettig dat ik hierbij de komende weken met Marlies nog samen op kan trekken om zo de directiewissel zo soepel mogelijk te laten verlopen.

   

  Tot slot nog een korte persoonlijke noot: ik ben 45 jaar, woonachtig in Apeldoorn en inmiddels meer dan 10 jaar schoolleider. Meer informatie over mij kunt u vinden op www.mirthetop.nl Voor nu nog even digitaal, ik hoop persoonlijk nader met u kennis te maken!

   

  Een hartelijke groet en graag tot ziens op school,

   

  Mirthe Top

   

   

  Lees meer
 • 25-3-2022

  Voor het eerst naar de basisschool

  Voor het eerst naar de basisschool
  Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal!
  Sinds dit jaar is op de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk.
  Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing.

  Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Om ervoor te zorgen dat uw kind in zijn of haar buurt naar school kan, heeft elk kind op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang.

  Wanneer u op www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden.

  Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?
  Ouders met een kind geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 worden uitgenodigd hun zoon of dochter uiterlijk 20 september 2022 bij ons aan te melden.

  In maart 2022 is aan deze ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn’ met het aanmeldformulier gestuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in.

  Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl
  Binnen 10 schooldagen ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding.

  Wanneer u uw kind ná 20 september aanmeldt, bent u aangewezen op de plaatsen die na de stedelijke plaatsing nog beschikbaar zijn.
  Wanneer uw kind tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 is geboren, ontvangt u in november van dit jaar de uitnodiging om uw kind aan te melden; op dit moment is dat niet mogelijk.

  Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden!
  Ook als u in het verleden uw kind al heeft aangemeld, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur inlevert. Kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben, hebben een plaatsgarantie als het aanmeldformulier op tijd ingeleverd wordt.

  Als u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, kunt u deze verzilveren. Lever in dat geval uiterlijk 18 mei 2022 het aanmeldformulier met het bewijs van de toezegging in. Dan ben u verzekerd van de plaats op onze school.

  Een plaats op de basisschool
  Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie besturen gelijktijdig en geautomatiseerd.

  Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
  Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst.
  Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

  Toewijzen van de plaatsen
  Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in de onderstaande volgorde.

  Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
  1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft hier
       een plaatsgarantie.
  2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
  3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn.

  Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
  4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de  t/m 8ste  voorkeur.
  5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
  6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn

   

  Definitieve inschrijving op de basisschool
  Begin oktober 2022 ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Let op! Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

   

  Geen aanmeldformulier?

  Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit vinden op www.basisscholenapeldoorn.nl
  Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

   

  Meer informatie over onze school
  Kijk voor meer informatie over onze school op onze website.

   

  Informatie over het toelatingsbeleid
  Op www.basisscholenapeldoorn.nl is alle informatie over het toelatingsbeleid te vinden.
  Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:
  E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl
  T: 055 – 206 2299

  Lees meer
 • 18-3-2022

  Open dag op basisscholen in Apeldoorn op 6 april

  Open dag op basisscholen in Apeldoorn op 6 april

  Op woensdag 6 april tussen 9.00 – 12.00 uur staan de deuren van bijna alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn open voor kinderen en hun ouders die een nieuwe basisschool zoeken. Vooraf online oriënteren op de basisscholen kan via www.basisscholenapeldoorn.nl. Maak 6 april kennis met verschillende scholen en hun teams!

  Alvast kennismaken

  Ook voor je peuter is deze open dag een leuk moment om alvast een kijkje te nemen op school. Het is een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier de sfeer te proeven op een basisschool. Scholen werken samen met een of meerdere kinderopvangorganisaties in de school of in de buurt van de school. Op de open dag kun je meestal ook een kijkje nemen bij de buitenschoolse opvang en in gesprek gaan met de pedagogisch medewerkers. Voor meer informatie over de scholen ga je naar www.basisscholenapeldoorn.nl

  Lees meer

Team

"Thuis op de Terebint', daar doen we het voor.
Lees meer

 

Meester Frank

Je weet nooit wat je kunt totdat je het probeert.
"Leren is (ook) leuk"!
 
Lees meer

 

Kanjertraining

De Kanjertraining doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school.
Lees meer

Wij voelen ons thuis op De Terebint.