Menu

Praktische info

schooltijden 1 v2

Schooltijden

Op De Terebint werken we met een continurooster.

  Groep 1-2 Groep 3-8
Maandag 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30
Dinsdag 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30
Woensdag 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30
Donderdag 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30
Vrijdag 8.30 - 12.30 8.30 - 14.30

 

ziekmelden verlof v2

Ziekmelden en verlof aanvragen

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Ook voor verlof van kinderen op 4-jarige leeftijd verzoeken wij je het verlof aan te vragen (ter kennisgeving). Hiermee kunnen wij op een juiste manier afwezigheid registreren. Verlof moet je 8 weken van tevoren aanvragen bij de directie van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directie dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Is een kind ziek, dan kunnen ouders dit voor 8.15 uur melden in een persoonlijk berichtje aan de leerkracht in ouderapp Parro.

parro logo resized

Parro

We onderhouden graag goed contact met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Daarvoor gebruiken we Parro, een gebruiksvriendelijk en veilig online communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het regelen daarvan, zoals de 10-minutengesprekken. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook foto’s van een schoolreisje vinden. Wanneer je kind is aangemeld, dan krijg je toegang tot Parro.

Klik hier om in te loggen

ouderbijdrage 1 v2

Ouderbijdrage

Onderwijs is gratis. Om extra activiteiten te organiseren waarvoor wij geen vergoeding krijgen van de overheid, vragen we aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage voor onze school. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is:

 • Voor 1 schoolgaand kind: € 28 
 • Voor 2 schoolgaande kinderen: € 44
 • Voor 3 (of meer) schoolgaande kinderen: € 60

Schoolvakanties 2023-2024

Officiële vakanties, alle kinderen vrij

 • Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober
 • Kerstvakantie 23 december tot en met 7 januari
 • Voorjaarsvakantie 17 februari tot en met 25 februari
 • Goede Vrijdag 29 maart
 • Paasmaandag 1 april
 • Meivakantie 27 april tot en met 12 mei
 • Hemelvaart: donderdag en vrijdag 9 en 10 mei (valt in de meivakantie)
 • Pinksterweekend 19 en 20 mei
 • Zomervakantie 13 juli tot en met 25 augustus

Vrije dagen voor alle kinderen

 • Maandag 18 september 2023
 • Vrijdag 13 oktober 2023
 • Donderdag 2 november 2023
 • Maandag 11 december 2023
 • Vrijdagmiddag 22 december 2023 vanaf 12.30u vrij: alle groepen
 • Donderdagmiddag 8 februari 2024
 • Dinsdag 2 april 2024
 • Dinsdagmiddag 18 juni 2024 vanaf 12.30 vrij: alle groepen
 • Vrijdagmiddag 12 juli 2024 vanaf 12.30 vrij: alle groepen

Je kind aanmelden op onze school?

Als je kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op de basisscholen van PCBO Apeldoorn, de Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Hierdoor heeft elk kind in Apeldoorn onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Aanmelden