Menu

Missie, visie en kernwaarden

Elk kind is uniek 2

Onze kernwaarden

Op De Terebint werken we vanuit vijf kernwaarden, die onze visie vormgeven: 

1. Ieder kind is uniek

Bij ons op De Terebint staat het kind centraal, waarbij we uitgaan van gelijkwaardigheid van alle kinderen. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten en ontwikkelt zich op zijn eigen manier, tempo en niveau. Die individuele kwaliteiten willen we zo optimaal mogelijk stimuleren en ontwikkelen in een veilig leerklimaat. Dit doen de kinderen met een gevoel van eigenwaarde, met zicht op eigen mogelijkheden en met respect voor de ander.

Zorg voor kwaliteit 2

2. Zorg voor kwaliteit

Op De Terebint werken we voortdurend aan kwaliteit. De aanwezige kennis en expertise binnen ons team wordt benut. We spreken met elkaar over de inhoud van ons onderwijs en werken doelgericht. Ook maken we, binnen onze mogelijkheden, keuzes die gebaseerd zijn op wat kinderen nodig hebben. Een goede samenwerking met ouders vinden wij essentieel. 

Brede ontwikkeling 2

3. Brede ontwikkeling

Bij ons op school gaat het naast de verwerving van kennis ook om ontwikkeling op sociaal, emotioneel en creatief gebied. Bij een evenwichtige groei tussen deze verschillende gebieden, worden kinderen voorbereid op hun plaats in de maatschappij. Ook zorgen de leerkrachten voor een gezonde balans tussen digitaal en fysiek onderwijs.

Betekenisvol onderwijs 2

4. Betekenisvol onderwijs

Op De Terebint zorgen we dat het onderwijs aansluit bij de belevingswereld van kinderen. We werken met een geïntegreerde methode voor de zaakvakken. Mede hierdoor wordt er betekenisvol onderwijs aangeboden in samenhang met wat kinderen in de maatschappij nodig hebben. Zo werken we aan burgerschap. 

Eigenaarschap 2

5. Eigenaarschap

Op De Terebint maken we de kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Wij voeren hierover gesprekken met kinderen en ouders en werken met een portfolio. Zelfstandig werken en samenwerken wordt afgewisseld. Op deze manier stimuleren we het creatief en oplossingsgericht denken en bereiden we kinderen voor op hun verdere leerproces.

DSCF8704 highres v3

Een open christelijke identiteit

De Terebint is een protestantschristelijke basisschool. Wij zien het als onze opdracht om de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd op te voeden tot zelfstandige jonge mensen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij. 

We aanvaarden die opdracht voor al onze leerlingen en ervaren de verschillen tussen kinderen als waardevol, omdat ze allemaal uniek zijn. Om die reden schenken wij ook aandacht aan kennis van de bijbel en aan de beleving van het christelijk geloof. Wij doen dat met respect voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is.

DSCF8830 highres 1 v2

Je mag zijn wie je bent

Wij willen graag dat kinderen met plezier naar onze school gaan. Los van factoren zoals milieu, taal en culturele achtergrond, geaardheid, verschil in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie moeten kinderen zich geaccepteerd en veilig kunnen voelen bij ons op school. We voeren het motto: ‘je mag zijn wie je bent’ hoog in ons vaandel.

Het mag duidelijk zijn, dat we zo’n schoolklimaat alleen kunnen realiseren als de kinderen van huis uit enig besef van normen en waarden hebben meegekregen. Als kinderen door hun opvoeding ongeveer weten wat wel en wat niet gepast is. Dat is voor ons een basis, waarop we verder kunnen bouwen. Een goede samenwerking met de ouders van onze leerlingen in een sfeer van openheid, acceptatie, betrokkenheid en vertrouwen is voor een goede uitvoering van ons werk dan ook van groot belang.

De naam van onze school

De Terebint is één van de mooiste bomen uit het land van de Bijbel. Hij staat meestal op zichzelf en trekt daardoor altijd de aandacht. Het is een boom die bekend staat om zijn heerlijke koele schaduw. Op ons schoolplein staat nu de moerbeiboom met dezelfde eigenschappen. Het is een boom waar je met plezier naar kijkt en waaronder het prettig is te verblijven.