Nieuwsoverzicht

 • 25-3-2022

  Voor het eerst naar de basisschool

  Voor het eerst naar de basisschool
  Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal!
  Sinds dit jaar is op de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk.
  Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing.

  Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Om ervoor te zorgen dat uw kind in zijn of haar buurt naar school kan, heeft elk kind op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang.

  Wanneer u op www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden.

  Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?
  Ouders met een kind geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 worden uitgenodigd hun zoon of dochter uiterlijk 20 september 2022 bij ons aan te melden.

  In maart 2022 is aan deze ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn’ met het aanmeldformulier gestuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in.

  Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl
  Binnen 10 schooldagen ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding.

  Wanneer u uw kind ná 20 september aanmeldt, bent u aangewezen op de plaatsen die na de stedelijke plaatsing nog beschikbaar zijn.
  Wanneer uw kind tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 is geboren, ontvangt u in november van dit jaar de uitnodiging om uw kind aan te melden; op dit moment is dat niet mogelijk.

  Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden!
  Ook als u in het verleden uw kind al heeft aangemeld, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur inlevert. Kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben, hebben een plaatsgarantie als het aanmeldformulier op tijd ingeleverd wordt.

  Als u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, kunt u deze verzilveren. Lever in dat geval uiterlijk 18 mei 2022 het aanmeldformulier met het bewijs van de toezegging in. Dan ben u verzekerd van de plaats op onze school.

  Een plaats op de basisschool
  Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie besturen gelijktijdig en geautomatiseerd.

  Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
  Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst.
  Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

  Toewijzen van de plaatsen
  Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in de onderstaande volgorde.

  Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
  1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft hier
       een plaatsgarantie.
  2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
  3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn.

  Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
  4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de  t/m 8ste  voorkeur.
  5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
  6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn

   

  Definitieve inschrijving op de basisschool
  Begin oktober 2022 ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Let op! Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

   

  Geen aanmeldformulier?

  Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit vinden op www.basisscholenapeldoorn.nl
  Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

   

  Meer informatie over onze school
  Kijk voor meer informatie over onze school op onze website.

   

  Informatie over het toelatingsbeleid
  Op www.basisscholenapeldoorn.nl is alle informatie over het toelatingsbeleid te vinden.
  Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:
  E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl
  T: 055 – 206 2299

  Lees meer
 • 18-3-2022

  Open dag op basisscholen in Apeldoorn op 6 april

  Open dag op basisscholen in Apeldoorn op 6 april

  Op woensdag 6 april tussen 9.00 – 12.00 uur staan de deuren van bijna alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn open voor kinderen en hun ouders die een nieuwe basisschool zoeken. Vooraf online oriënteren op de basisscholen kan via www.basisscholenapeldoorn.nl. Maak 6 april kennis met verschillende scholen en hun teams!

  Alvast kennismaken

  Ook voor je peuter is deze open dag een leuk moment om alvast een kijkje te nemen op school. Het is een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier de sfeer te proeven op een basisschool. Scholen werken samen met een of meerdere kinderopvangorganisaties in de school of in de buurt van de school. Op de open dag kun je meestal ook een kijkje nemen bij de buitenschoolse opvang en in gesprek gaan met de pedagogisch medewerkers. Voor meer informatie over de scholen ga je naar www.basisscholenapeldoorn.nl

  Lees meer
 • 25-1-2022

  Nieuwe schooldirecteur

  Beste ouder(s) / verzorger(s),

   

  Inmiddels bent u op de hoogte dat ik na de kerstvakantie ga starten als interim-directeur op PCBO De Terebint. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mij hierbij alvast aan u voor te stellen.

   

  Ongeveer vier jaar geleden kwam ik tot de conclusie dat de school waar ik toen werkte niet meer de plek was die mij gelukkig maakt. In mijn ogen verdient iedere school een directeur die met de juiste energie en gedrevenheid leidt en inspireert. Voor mij was het dus tijd om andere keuzes te maken en nieuwe wegen in te slaan.

  Mijn nieuwe plan? Per 1 januari 2018 kunnen schoolbesturen mij inzetten als interim-directeur op een basisschool.

   

  Vanaf januari 2020 mocht ik voor PCBO Apeldoorn aan het werk op twee verschillende scholen.

  Sinds dit schooljaar heb ik een uitdagende opdracht op een school voor speciaal onderwijs in Nunspeet en recentelijk ben ik door PCBO benaderd om vanaf 1 januari a.s. te gaan starten op De Terebint. Een mooie kans in een bekende werkomgeving maar op een nieuwe school!

   

  Ik heb inmiddels constructieve gesprekken met Marlies gehad en kennisgemaakt met de collega’s van de school. Met veel plezier en vertrouwen kijk ik uit naar onze samenwerking!

   

  Samen met het team zal ik de opdrachten vanuit de MR en PCBO Apeldoorn op De Terebint verder gaan uitvoeren. Het is prettig dat ik hierbij de komende weken met Marlies nog samen op kan trekken om zo de directiewissel zo soepel mogelijk te laten verlopen.

   

  Tot slot nog een korte persoonlijke noot: ik ben 45 jaar, woonachtig in Apeldoorn en inmiddels meer dan 10 jaar schoolleider. Meer informatie over mij kunt u vinden op www.mirthetop.nl Voor nu nog even digitaal, ik hoop persoonlijk nader met u kennis te maken!

   

  Een hartelijke groet en graag tot ziens op school,

   

  Mirthe Top

   

   

  Lees meer
 • 6-10-2021

  Op zoek naar een nieuwe basisschool

  Ben jij op zoek naar een basisschool voor je kind? En is je kind geboren na 1 mei 2019? Let dan goed op! Het aanmelden gaat veranderen.  

   

  Dit moet je nu echt weten:  

  ·        Op de meeste scholen in Apeldoorn is genoeg plek, maar op een paar niet; 

  ·        Elk kind moet de kans krijgen op een school in de buurt; 

  ·        Daarom gaan we de regels voor het aanmelden veranderen; 

  ·        Scholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep hebben dan dezelfde regels. 

  ·        Je kind kan dus niet op een wachtlijst gezet worden. 

  ·        Maar als je kind een broertje of zusje op een school heeft, is daar sowieso altijd plek. 

    

  Wanneer weet je meer? 

  ·        In november besluiten we over de nieuwe regels; 

  ·        Houd voor meer informatie de website van pcboapeldoorn.nl of de website van jouw school in de gaten. 

  Lees meer
 • 24-9-2021

  Nieuwe collega's

  Hoi allemaal,

  Ik ben Ximene Broekhuis. Ik ben 21 jaar en kom uit Epe. Dit schooljaar ben ik bij PCBO Apeldoorn gestart als invalleerkracht. Met het invallen heb ik al veel scholen binnen PCBO Apeldoorn gezien. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te wandelen maar zoek ik ook graag de gezelligheid op bij vrienden. Ik houd ervan om nieuwe plaatsen in de wereld te ontdekken. Zo heb ik tijdens de Pabo in Shanghai en op Bali kennis gemaakt met het onderwijs op die plekken in de wereld. Daar heb ik hele mooie ervaringen op kunnen doen. Ik kijk ernaar uit om volgend schooljaar op woensdag, donderdag en vrijdag op De Terebint te werken. Tot dan!

  ximene

   

   

  Dag!

   

  Mijn naam is Marjolein Baars. Ik ben 37 jaar en woon samen met mijn twee lieve dochters in de Maten.  Ik houd van gezellige etentjes, zing in een koor en maak graag een mooie wandeling. 

  De afgelopen vijf jaar heb ik als intern begeleider op PC Daltonschool Ichthus gewerkt en de laatste tijd merkte ik dat ik het draaien van een groep erg heb gemist. Daarom heb ik er erg veel zin in om op de Terebint aan de slag te gaan! Ik zal op maandag, dinsdag en vrijdag te vinden zijn in groep 2.

  Ik vind het leuk om jullie te ontmoeten!

  Marjolein

   

   

  Beste ouders en kinderen van de Terebint, Dit schooljaar kom ik bij jullie werken in groep 3 en daar heb ik veel zin in. Ik ben Kim van Wamelen. Ik woon in Apeldoorn, ben getrouwd en heb twee kinderen van 10 en 7 jaar. In het onderwijs ben ik begonnen in groep 1/2 en afgelopen jaren heb ik groep 3/4 gehad. Als ik thuis ben word ik blij van een eind wandelen over de hei, mountainbiken, hardlopen, een boek lezen en lekker eten. Op school met de kinderen vind ik het mooi als een kind ontdekt dat het iets aan het leren is, als een kind ontdekt dat iets lukt wat eerder niet lukte, als een kind elke dag met een grote glimlach de klas in komt. We gaan elkaar vast ontmoeten de komende tijd, Met vriendelijke groet, Kim van Wamelen

  Kim

  Lees meer
 • 17-2-2021

  Nieuw schoolplein

  In de laatste week voor de voorjaarsvakantie is gestart met de aanleg van het nieuwe schoolplein. De eerste tegels zijn er met hulp van de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 uitgehaald. Aan beide kanten van de school gaan ze het plein aanpakken. Er komen fijne speelplekken met o.a water en speeltoestellen tussen de beide scholen in en het plein aan de zijkant van de school zal ook breder worden, waardoor er meer speelruimte komt. Voor het hele plan kunt u kijken op de volgende link:
  Plan gemeente Apeldoorn

   

  Lees meer
 • 15-12-2019

  Groep 8 maakt kerstbakjes

  Vrijdag 13 december heeft groep 8 kerstbakjes gemaakt bij het Zone College in Twello. Ook kwamen er leerlingen met allerlei dieren langs. Vooral de slang maakte indruk! Alle kinderen mochten hun eigen gemaakte kerstbakje mee naar huis nemen! Het was weer een gezellige morgen. En alle hulpouders: bedankt!

  Lees meer
 • 12-12-2019

  Sinterklaasfeest 2019

  Vandaag was Sinterklaas met 3 pieten op De Terebint. Het was een heel gezellig feest. De kinderen hebben genoten!
  Iedereen heel erg bedankt.

  Lees meer
 • 12-12-2019

  Workshop ASK

  YES voor groep 6! Ze hadden een echte workshop van het ASK theater gewonnen en die werd vorige week gegeven. Ze werden allemaal een piraat, heks of indiaan. Na de uitleg over het ASKtheater ging de klas in groepjes uiteen met een echt script. Met een ruime keuze aan verkleedkleren werd het spelen nog leuker! Wat deed groep 6 dit goed! Bedankt ASK voor deze geslaagde middag! We kijken uit naar voorstelling in december!

  Lees meer
 • 12-12-2019

  Kinderboekenweek 2019

  Alle groepen gaan naar de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek. Hier een impressie van groep 5. Zij hebben allerlei opdrachten gemaakt over het thema " Reis mee!"

  Lees meer