Identiteit

Identiteit
'De Terebint' is een protestants christelijke basisschool. Wij zien het als onze opdracht om de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd op te voeden tot zelfstandige jonge mensen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij.

 ‘Je mag zijn wie je bent’

 

Verschillen zijn waardevol

We aanvaarden die opdracht voor al onze leerlingen en ervaren de verschillen tussen kinderen als waardevol, omdat ze allemaal uniek zijn. Om die reden schenken wij ook aandacht aan kennis van de bijbel en aan de beleving van het christelijk geloof. Wij doen dat met respect voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is. In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang met elkaar, het zijn van een voorbeeld en in verhalen en in vieringen.

De naam van onze school

De terebint is één van de mooiste bomen uit het land van de Bijbel. Hij staat meestal op zichzelf en trekt daardoor altijd de aandacht. Het is een boom die bekend staat om zijn heerlijke koele schaduw. Op ons schoolplein staat nu de moerbeiboom met dezelfde eigenschappen. Het is een boom waar je met plezier naar kijkt en waaronder het prettig is te verblijven.

Normen en waarden

Wij willen graag dat kinderen met plezier naar onze school gaan. Los van factoren zoals milieu, taal en culturele achtergrond, geaardheid, verschil in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie moeten kinderen zich geaccepteerd en veilig kunnen voelen bij ons op school. We voeren het motto: ‘je mag zijn wie je bent’ hoog in ons vaandel.

Het mag duidelijk zijn, dat we zo’n schoolklimaat alleen kunnen realiseren als de kinderen van huis uit enig besef van normen en waarden hebben meegekregen. Als kinderen door hun opvoeding ongeveer weten wat wel en wat niet gepast is.
Dat is voor ons een basis, waarop we verder kunnen bouwen.

Een goede samenwerking met de ouders van onze leerlingen in een sfeer van openheid, acceptatie, betrokkenheid en vertrouwen is voor een goede uitvoering van ons werk dan ook van groot belang, evenals een prettige teamgeest op school.